Algemene voorwaarden.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.


Op Biedertjes.nl mogen adverteerders Advertenties plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken en bieden op artikelen.


De Taal is Nederlands, advertenties in een andere taal worden verwijderd.


De doelstelling is de website te laten gebruiken voor en door particulieren.


De rubriek Diensten mag ook door bedrijven gebruikt worden, mits het bij 1 advertentie blijft.


Vermelding van een website is in beperkte mate toegestaan, bedrijven welke op deze manier veelvuldig adverteren zullen verwijderd worden.


Een Advertentie mag geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten.


Geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.


Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig verkregen zijn of waarvan de handel is verboden.


Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen.


Indien uw produkten worden verkocht; dient uzelf de Advertentie te verwijderen.


Geschillen voortvloeiend uit aankoop van goederen dienen adverteerders en gebruikers onderling zelf op te lossen.


De beheerder heeft ten alle tijden het recht de voorwaarden te wijzigen of aan te passen.

Biedertjes.nl Copyright © 2018 All rights reserved.